הלקוחות שלנו

הלקוחות שלנו

לקוחות החברה בהווה ובעבר:
o קבוצת "שטראוס"
o יוניליוור
o פריגת
o תשלובת "זוגלובק"
o אינטל
o חיפה כימיקלים
o תמ"י תעשיות מזון
o נקסטקום
o המועצה לשלום הילד
o ניופאן
o צאג תעשיות
o הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
o משרדי הממשלה (הפנים, החינוך, הביטחון, הקליטה, הרווחה, בטחון הפנים)
o עיריות ומושבים
o מכון חרוב
o קרן גרוס
o ג'וינט ישראל