ייעוץ ארגוני

ייעוץ ארגוני


ייזום וליווי שינויים ארגוניים מערכתיים וממוקדים
בכדי לשמור על יתרונות תחרותיים ויעילות כלכלית בשוק משתנה, על הארגון להשתנות ולהתאים את עצמו לסביבה באופן תדיר. אנו מסייעים ללקוח בעיצוב מבנים ארגוניים יעילים התומכים בתהליכי עבודה מיטביים. אנו מתמחים בניסוח ייעוד, תפקידים ותפיסות הפעלה של יחידות ארגוניות ובהסדרת יחסי העבודה ביניהן, בליווי תהליכי קיטון ארגוני ובהקמת מסגרות חדשות.
עבודתנו מתחילה באבחון ארגוני מקיף והצגתו בפני הנהלת הארגון, גיבוש תוכנית לשינויים בשיתוף מנהלי הביניים, ליווי והטמעת השינויים וסיוע בהערכת אפקטיביות השינוי.

יעוץ לבניית חוסן ארגוני ורציפות תפקודית במצבי חירום ומשבר עסקיים
אירועים בלתי צפויים עלולים לפגוע קשות בתפקוד הארגון ותפוקותיו. בכדי להיערך לאירועים אלו מראש, אנו מבצעים תהליך ייעוצי ייעודי של ניהול סיכונים, זיהוי תהליכי ליבה ארגוניים וגיבוש תוכנית להמשכיות עסקית (DRP/BCP).

ליווי אישי למנהלים בכניסה לתפקיד
תפקיד ניהולי חדש הינו אתגר מורכב. אנו מסייעים למנהלים לעבור אותו בהצלחה באמצעות מתן ייעוץ וליווי אישי המתבסס על העוגנים הבאים:
זיהוי קשיים ואתגרים בתפקיד חדש (אל מול ניסיון ניהולי קודם).
זיהוי מאפיינים ייחודיים של התפקיד בהקשר של השפעה כלל ארגונית.
ניתוח כוח אדם הכפוף למנהל והקניית כלים להנעתו.
הכרת הסביבה הארגונית ופיתוח ראיה מערכתית.
בניית תוכנית אישית לפיתוח מקצועי, בהתאם לדרישות התפקיד החדש.
יצירת קשרים ורשתות חברתיות הרלוונטיים לתפקיד.
התמודדות עם דילמות וערכים מתנגשים בניהול.

פיתוח מנהלים
עיצוב הזהות הניהולית ומתן כלים יעילים ועדכניים לביצוע מוצלח של תפקיד המנהל: האדם כמנהל, גיבוש זהות ניהולית ומציאת מקורות סמכות פנימיים. מיומנויות ניהול ספציפיות: ניהול זמן, הצגה אפקטיבית של נושא, ניהול ישיבות ודיונים, יישוב סכסוכים. תורת הארגון, יסודות הניהול בראיה מערכתית. הפעלת עובדים ופיתוח המשאב האנושי. פיתוח מנהלים הינו כלי ליצירת קבוצת עמיתים לומדת בארגון.
עיצוב מטה הארגון

אנו מסייעים בגיבוש מנגנוני מטה מקצועי אפקטיבי למימוש החזון הארגוני, לתמיכה באסטרטגיה הארגונית והשגת מטרות הארגון. מתן ליווי אישי לאנשי משאבי אנוש, תכנון, ארגון, יעוץ והדרכה בארגון.

רווחה ארגונית

כחלק מתרבות ארגונית של פיתוח המשאב האנושי נדרשת מערכת רווחה ארגונית שמטרתה להעשיר ולחזק את הקשר של העובד לארגון ולשותפיו לעבודה. מכון "תכנים" מציע מגוון פעילויות ייחודיות המשיגות מטרות אלו (בשילוב משפחת העובד בפעילות חברתית חווייתית של הארגון).