פיתוח קהילתי

פיתוח קהילתי

חברת "תכנים" מסייעת לעיריות, עמותות וקהילות לבנות מסגרות בריאות ויעילות. שירותי החברה כוללים את הנדבכים הבאים:

תוכנית התערבות מערכתית
בשנים האחרונות מתחזקת ההכרה בחשיבות העבודה הקהילתית ובהעצמת התושבים. בישובים ושכונות נעשית עבודה קהילתית חשובה ביותר ברמות ובמישורים שונים, עם אוכלוסיות שונות, ועדי שכונות, הורים, פעילים, עולים ועוד. לרוב, העבודה נעשית בצורה נקודתית, כפרויקט בודד לאוכלוסיית יעד מוגדרת. אנו מציעים תהליך התערבות מערכתי עם שילוב כלל מרכיבי הקהילה אשר ישיגו עבור הלקוח את היעדים הבאים:
שיפור כולל של איכות ורמת החיים היישובית או השכונתית.
העלאת מעורבות התושבים ושילובם בתהליכי קבלת ההחלטות למען הקהילה.
איגום משאבים וניצולם המיטבי.
יצירת תכנית קהילתית מקיפה ארוכת טווח.

 פיתוח תפיסת חיי קהילה בישובים קהילתיים, מושבים וקיבוצים
אדם הבוחר לחיות בישוב קהילתי, עושה זאת לפי צביון היישוב ומאפייניו חברתיים. רמת החיכוך בין התושבים בישובים אלו רבה יותר, מאשר בישובים עירוניים. במושבים וקיבוצים מתחולל תהליך של שינוי משמעותי: הפרטה, הרחבות, בנים חוזרים וגדומה אשר יוצר מאבקים ומחלוקות על התפיסה הערכית של היישוב, חלוקת המשאבים ותפיסת חיי הקהילה בו.
אנו מציעים תהליך עבודה מערכתי של פיתוח התפיסה הקהילתית של היישוב, תוך זיהוי והצפת הקונפליקטים והכוחות השונים הפועלים בתוכו, הגדרה מחודשת של צביון היישוב וחיי הקהילה בו.

קורס מנהיגות קהילתית
מטרת הקורס הינה להכשיר תושבים ליצירת מנהיגות פעילה בקהילה, תוך זיהוי מוקדי כוח וליווי תהליכי מעורבות קהילתית בשיתוף גורמי הממסד. הקורס מקנה למשתתפים בו את הכלים הבאים:
יכולת לאתר צרכים בקהילה.
שדרוג יכולות תקשורת בינאישית ומוסדית אפקטיבית ופרזנטציה (הצגת נושא, שיווק עצמי שפת גוף).
פיתוח כישורי עבודת צוות ובנייתו.
כלים בסיסיים לניהול פרויקט (ייזום, תכנון, שיווק והובלת פרויקט בקהילה).
שדרוג מיומנויות ניהול: התמודדות עם קונפליקטים, ניהול ישיבות, ניהול תקציב, גיוס משאבים בקהילה, קבלת החלטות.

עיצוב וליווי ארגוני מתנדבים
בכול יישוב קיימים מספר ארגוני מתנדבים מתחומים שונים. האנשים הפועלים בארגונים אלו, לרוב פועלים מתוך רצון טוב ומחויבות לנושא, אך לעטים אינם בעלי כלים לביצוע תפקידם. תהליך ההכשרה שאנו מציעים למתנדבים אלו יספק להם הכשרת יסוד לעבודה בקהילה,וישמש עבורם כהכרת תודה והערכה על פעילות ההתנדבותית.

מיקוד קהילתי באוכלוסיות ייחודיות
מטרת העבודה היא להעצים את המשתתפים ולחזק את תחושת השייכות שלהם לקהילה.
ל"תכנים" ניסיון עבודה עשיר עם קבוצות חברתיות ייחודיות תוך התאמה לצרכים הפרטניים של כול קבוצה: עולים מחבר העמים, יוצאי אתיופיה, אוכלוסיית גיל הזהב, נוער בסיכון, משפחות חד הוריות, נפגעי סמים, אנשים עם מוגבלויות.

סדנאות להורים
העידן המודרני מציב בפני מוסד המשפחה אתגרים מורכבים ביותר. ההורים חווים תחושות של תסכול, בלבול, חוסר אונים, חלקם אף חשים כי ביטחונם העצמי נפגע וסמכותם בעיני ילדיהם פוחת והולך. ההורים מוצאים את עצמם ניצבים בפני שאלות אמיתיות העוסקות בדרכי חינוך, הצבת גבולות, בצורך להגן על הילדים מפני חשיפה מוגזמת לאמצעי התקשורת ולסכנות שמציב הרחוב.
הורים מרגישים חובה להקנות לילדיהם, מיומנויות וכלים על מנת שיוכלו להתמודד עם אתגרי העולם המשתנה ללא הרף. בנוסף, קיים מימד הזוגיות המשפיע והמושפע מהיות בני הזוג הורים.