תכנים-תהליך אסטרטגי

תהליך אסטרטגי

תהליך אסטרטגי מלא להתאמת הארגון לסביבה משתנה ויצירת יתרונות תחרותיים.
האסטרטגיה הינה תכנית פעולה של הארגון/חברה, המהווה תגובה מקדימה לשינויים המתרחשים בסביבה החיצונית, כגון: תמורות טכנולוגיות, חקיקה, הסדרים מדיניים, לקוחות וגופים מתחרים. באמצעותה החברה או הארגון מציבים לעצמם יעדים שיטתיים על מנת לשפר עמדות בשוק תחרותי.

מטרתו של התכנון האסטרטגי ליצור תמונה עתידית של הארגון כפי שהוא היה רוצה להיראות בחזונו. החזון אינו עוסק בשאלה "איך" להשיג את ה"מה" שכן הדרך ליישם את החזון רצופה בנקודות החלטה תפעוליות חשובות המסתמכות על האסטרטגיה הכללית של הארגון.

חשיבה ותכנון אסטרטגיים אינם תוצרים חד פעמיים אלא תהליך דינמי מתמשך המחייב בדיקה מחודשת מעת לעת של ערכי הארגון, מטרותיו ויעדיו ועדכונם במידת הצורך. ארגון שאינו פועל לעדכון מטרותיו ויעדיו תוך כדי בחינת הסביבה החיצונית והפנימית מקבע את עצמו ומסתכן באובדן רלוונטיות.

חשיבה אסטרטגית היא תהליך עיצוב רציונאלי המתבסס על ניתוח סביבות פנימיות וחיצוניות, הערכת מצב עתידית, הגדרת ערכי הארגון ואיתור תחומים קיומיים, במטרה לגבש את התכנית האסטרטגית. התכנית האסטרטגית מגדירה "איך" משיגים את "המה" וקובעת מטרות ויעדים תוך כדי מדידת התפוקות השנתיות והרב שנתיות.

עיצוב אסטרטגיה הינו איזון בין הזדמנויות וסיכונים בסביבה הפנימית והחיצונית, המשאבים והכשרים בארגון וערכים אישיים ושאיפות. מימוש התכנית האסטרטגית הינו פרי תכנון וניהול של מערכות להשגת האינטגרציה הטובה ביותר בין אנשים, מבנים, תהליכים ומשאבים.
מרכיבי היסוד בתהליך התכנון האסטרטגי כוללים את הגדרת חזון הארגון, ייחודיות הארגון, חדשנות, עקביות, תפיסה ארוכת טווח, עיסוק בסוגיות קיומיות, בחינת הארגון בסביבתו החיצונית והפנימית, עקביות ורציפות בתהליך התכנון ויישומיות התהליך.