הפעילויות  שלנו

מפגש שיתוף ציבור עם מתנדבי העיר
חזון העיר פתח-תקווה ל: 2030. תאריך 20.1.2020

 עתיד חדש מתחיל…