הפעילויות  שלנו

מפגש שיתוף ציבור עם מתנדבי העיר
חזון העיר פתח-תקווה ל: 2030. תאריך 20.1.2020

העצמת מורים – נובמבר 2020

עבודה קבוצתתית עם ילדים

 עתיד חדש מתחיל…